Bok

Böcker - BILD OCH SKULPTURMAKERI och AKVARELLER som innehåller tillsammans c:a 110 bilder av mitt måleri och skulpturarbete.

Kontakta mig för ett exemplar.


Det är innehållet och felen i målningen och skulpturen, inte vad den föreställer, som gör den värdefull.