Kurser i måleri

Jag kommer hålla flera kurser i akvarellmåleri under 2020. Dessa riktar sig till både nybörjare och mer erfarna målare.

Målet med kurserna är att få bättre kunskap om akvarellprocessen där det fria arbetet och det egna temperamentet utvecklar det personliga uttrycket i måleriet. Kursdagarna innehåller materialgenomgång, demonstrationer och mycket måleri. Vi behandlar ytor, ursparingar, täthet, flöde, volym, riktning och rumslighet. Individuell handledning och samtal om bildens teori i gemensamma genomgångar tycker jag också är värdefullt. Vi jobbar även med experimentell akvarell, collage och demonstration av inramningsalternativ.

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, samt lunch. Målerimaterial ingår ej, men finns att köpa för er som vill fylla på målarlådan.

Kontakta mig för mer information och anmälan.

Mats Petterssons kurser i akvarellmåleri

Jag har, trots insikten om det omöjliga att flytande lära mig det "språk" som akvarellmåleri är, valt att gå denna språkskola. En ständig övning i tålamod. Kan pappret, pigmenten och vattnet hjälpa mig att nå fram till det jag vill uttrycka - vad som skall hända, när och var? Med denna snabba - men samtidigt mest tidsödande teknik - hoppas jag få syn på något i målningen. Slumpen, som är en spännande målare och stundom en god kamrat stöder mig, men sviker mig lika ofta. En lyckad målning är en fröjd, och alla de misslyckade ger möjlighet till reflektion.