Föredrag

Jag berättar om kända och okända (dåtida och samtida) akvarellisters måleri, deras teknik och filosofi. Visar och talar om vad jag ser i måleriet. Vad jag tycker målningarna innehåller för förtjänster och brister. Berättar även om min egen teknik och bildfilosofi.

Kontakta mig för vidare information och bokning.

Mats Pettersson föreläser